Munkaskogsgården

Bli medlem

Bli medlem 2017

Årsavgift 50 kr / person

Munkaskogsgårdens konto är följande:

Bankgiro 149-1422

info@munkaskogsgarden.se

Som medlem har du tillgång till vårt intranät. Logga in och ta del av information.

Medlemsinformation

Årsmötet kommer hållas Per Capsulam även i år 8 juni .