Munkaskogsgården

Munkaskogsgårdens historia

HISTORIK OCH UTVECKLING

Sammanfattning av Munkaskogsgårdens historia och utveckling

Munkaskog var en liten by bestående av fyra gårdar. I början av 1900-talet blev det lantmäteri och då fick en avgårdarna flyttas till den plats som Munkaskogsgården nu finns.

Ur dokument framgår att redan År 1289 skänktes skogen vid Vätterstranden från Öxabäck till Fiskebäck till Varnhems kloster. Det blev munkarnas skog därav namnet Munkaskog.

År 1539 stod gården upptagen första gången i Jordeboken såsom Klosterhamnen 1 mantal.

På 1800-talet hade Munkaskog sin storhetstid med en rejäl ångbåtsbrygga med reguljär trafik till Jönköping och Hjo. Även Stockholmsbåtarna lade till vid bryggan.

Senare delen av 1950-talet var det aktuellt att hitta en ungdomsgård i Habo av dåvarande Fribaptistsamfundet. 1959 fick samfundet en stor donation av Anton och Hanna Nilsson i Munkaskog. Det var ca: 5 tunnland mark med ladugård och några mindre uthus och med strandrätt vid Vättern.

Vid donationen blev tyvärr den juridiska lösningen ej riktigt genomförd med gåvobrev, varför istället ett 50-årigt upplåtelseavtal upprättades med tanke att juridiken skulle fullföljas vid senare tidpunkt vilket ännu inte varit möjligt.

Ett 40-tal arbetsvilliga medlemmar från Habo, Tidaholm m fl platser påbörjade renoveringen av Munkaskog i juli månad samma år. Ladugården och häststallet förvandlades till matsal och kök.

En kristen ideell förening med namnet Föreningen Munkaskogs Ungdomsgård, bildades den 22 augusti 1960, som fick uppdraget av samfundet att förvalta egendomen. Föreningen har varit intakt nu i 50 år men namnet har ändrats till Munkaskogsgården som en markering att man vill betjäna människor i alla åldrar.

Visst bidrag erhölls från Allmänna arvsfonden och Habo kommun 1961.
Den 17-18 november 1962 invigdes Munkaskogs Ungdomsgård officiellt. Lägerklockan skänktes av Ungdomsgruppen Gnistan i Salemförsamlingen, Habo.

År 1967 borrades en djupvattenbrunn och nya sängar byggdes på plats i logementet. Åtta nya vakuumtoaletter installerades. En trappa byggdes till övervåningen och en expedition inreddes. Samlingssalen fick en dopgrav mm.

Den 27 mars 1971 invigdes de nya lokalerna.

I början av 1980-talet byggdes det stora logementet om till smårum och hallen på övervåningen gjordes om. År 2001 målades matsal och nya stolar inköptes. Toaletter och hall målades.

Under 2004 – 2009 har gården ytterligare upprustats i kök och andra utrymmen samt fått flera duschar och värmepumpar.

Ett stort riksscoutläger anordnades av SMU redan 1963. Då fördubblades Habos folkmängd under en vecka. 5 000 scouter tältade på ett stort område vid Vättern med ungdomsgården som huvudkvarter.

Antal besökande har pendlat mellan 10-12 000 per år. De som varit gäster för längre eller kortare tid har varit olika frikyrkosamfund, Svenska kyrkan, KFUM, Svenska Fredsmissionen, navigatörerna, idrottsföreningar, skolor, utländska grupper mm. Olika typer av läger, konferenser samt festarrangemang för bröllop och födelsedagar som också varit populärt.

Mycket stora frivilliga arbetsinsaser och gåvor samt visst kommunbidrag tillsammans med hyresintäkter har under åren gjort det möjligt att driva och utveckla gården till sitt nuvarande utseende.

Stora skaror av människor från när och fjärran har kunnat utnyttja gårdens natursköna läge. Habo har därmed blivit mera känt och besökt genom den verksamhet som bedrivits.

För framtiden har många tankar och idéer diskuterats och prövats..

Sammanfattningsvis föreslås att gården även i framtiden skall vara en plats för att betjäna människor till kropp, själ och ande i kristen regi, kanske då i en ytterligare utbyggd och utvecklad form för att möta nutidsmänniskans behov. Vi vet inte allt vad som hänt på Munkaskogsgården men vi vet att många funnit livets högsta mening för nuvarande och kommande tid.

Med tanke på den ursprungliga donationen är vår strävan att förankra gården ytterligare i Habo och dess olika kyrkor och dess verksamhet.

Vi ser med tacksamhet hur engagemanget ökat i närområdet.

Det tillkommande boningshuset har bla testats som ett sommarcafé under 2006-2008 för att skapa kontakter mellan människor. Även finns nu en upprustad lägenhet på övre plan i boningshuset färdig för uthyrning dygnsvis eller veckovis.

Det s k ”fårahuset” har också totalrenoverats under 2008/2009. Visst arbete med ”loftet” kvarstår

En ytterligare utveckling mot någon typ av campingverksamhet och stugor har även diskuterats.

År 2004 förvärvades totala egendomen inklusive boningshuset av Habo kommun som utnyttjade sin förköpsrätt.

Under 2007 ansökte föreningen hos Habo kommun om att förvärva gården även juridiskt. Ansökan bifölls ej utan befintligt avtal förlängdes med 5 år med rätt till förlängning. Som skäl angavs att områdets angränsande tomtmark ej detaljplanerats färdigt.

För närvarande arrenderas boningshuset, där föreningsmedlemmar utfört ett stort arbete med att bland annat renovera och installera vattentoaletter och dusch.

Vidare arrenderas även en åker, som bl a används vid större tältläger.

Den 2 oktober 2010 firas 50-årsjubiléet med många inbjudna gäster inklusive tidigare medlemmar och intressenter.

Med ovanstående historik, tankar och förslag tror vi, att Munkaskogsgården även fortsättningsvis skall utvecklas och vara en viktig resurs för att betjäna både kommunen med dess invånare, tillresande grupper och turister med utgångspunkt från föreningens syfte.

Alla är alltid varmt välkomna till Munkaskogsgården! För ytterligare information se vidare vår hemsida http://www.ungdomsgarden.se

Styrelsen

Alla är varmt välkomna till Munkaskogsgården! För ytterligare information se vidare vår hemsida http://www.munkaskogsgarden.se, vilken successivt uppdateras.

En länk med minnen från Munkaskogsgården

http://www.weinedanielsson.com/munkaskog.html

Har du något som kanske ska vara med så maila till kenneth@munkaskogsgarden.se

Medlemsinformation

Årsmötet kommer hållas Per Capsulam även i år 8 juni .